Avilut Gold
Avilut Ginkgo
Avilut Plus
Avilut Forte
Avilut Oční kapky
Lekarna.cz Přejít dolů

Klinické studie


Věkem podmíněná makulární degenerace sítnice (VPMD)

Vliv Avilutu tbl. na změny tloušťky makuly sítnice, na změny vizu a dotazníková metoda subjektivního hodnocení pacientů při dlouhodobém podávání preparátu

MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., MUDr. Jiří Spíšek, Očni klinika Pardubice

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou slepoty a je pravděpodobně hlavní příčinou ztráty zraku u pacientů starších 65 let. Počet lidí, nevidomých nebo slabozrakých v důsledku tohoto onemocnění, je vysoký a očekává se, že v budoucnu rapidně vzroste.

Med. Pro Praxi 2010; 7(11): 432–436


Věkem podmíněná makulární degenerace, léčba se zaměřením na biologickou terapii

MUDr. Zora Dubská, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Oční klinika 1. LF a VFN

Článek podává přehled o věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD), která je nejčastější příčinou závažné poruchy centrální zrakové ostrosti jednoho nebo obou očí u lidí nad 50 let.

Interni Med. 2009; 11(12): 573–578


Věkem podmíněná makulární degenerace

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Oční ambulance CD IKEM, Praha
MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D., Oční oddělení FNKV, Praha
MUDr. Petra Sedláčková, MUDr. Radka Švancarová, Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou praktické slepoty ve vyspělých zemích. Předpokládá se, že její prevalence s prodlužujícím se věkem bude strmě narůstat. V tomto přehledovém článku jsou popsány formy onemocnění, dále pak incidence a prevalence, jeho patogeneze a rizikové faktory, které vedou k jeho rozvoji. Vzhledem k obtížné léčbě je zdůrazněna především dostatečná edukace a vyvážená nutrice, která může zabránit rozvoji onemocnění.

Prakt. lekarn., 2011, 1 (2): 87–91